In het geval van vragen, verzoeken of klachten kunt u contact opnemen met de projectgroep Cyberchef via secretariaat@cyberchef-dronten.nl

Privacyverklaring

Voor het aanmelden voor events op achterlaten van uw gegevens bij interesse verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe wij hier zorgvuldig en veilig mee omgaan. De volgende partijen zijn initiatiefnemer van Cyberchef en daarmee gezamenlijk verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens:

 • Gemeente Dronten;
 • Stichting Veilig Ondernemen Flevoland (SBBF);
 • Ondernemersvereniging De Driehoek Dronten (OVDD);
 • Politie;
 • ROC Friese Poort;
 • Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland (PVO-MN);

De volgende gegevens verwerken wij van u indien u deze invoert op één van de formulieren van deze website:

 • Aanhef;
 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Zakelijke e-mailadres;
 • Zakelijke telefoonnummer.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 • Het opvolgen van uw aanmelding;
 • Het informeren over het Cyberchef programma;
 • Het in contact brengen met ROC Friesepoort.

In geval van toestemming voor het delen van beeldopnamen waarop u herkenbaar in beeld bent kunnen beelden gepubliceerd worden op de website, social media en/of gedrukte media ter promotie van Cyberchef.

Uw gegevens worden maximaal één jaar bewaard en worden alleen gedeeld met de partijen die deel uitmaken van het project Cyberchef en mogelijke verwerkers die nodig zijn voor de uitvoering hiervan. Partijen worden hierbij gehouden aan de daarvoor geldende Privacywetgeving.

U heeft de volgende rechten:

 • U heeft het recht om te zien welke gegevens wij van u hebben verzameld;
 • U kunt vragen om gegevens die niet kloppen, te laten aanpassen;
 • U heeft het recht gegevens te laten wissen;
 • U kunt vragen om minder gegevens te verzamelen wanneer u denkt dat meer verzameld wordt dan noodzakelijk;
 • U kunt vragen om uw gegevens door te geven aan een andere organisatie;
 • U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van bepaalde gegevens.

Disclaimer

Cyberchef is een initiatief van gezamenlijke partijen welke u hierbij toegang tot de door u bezochte website verlenen en de daarbij behorende informatie. Deze gezamenlijke partijen zijn: 

 • Gemeente Dronten;
 • Stichting Veilig Ondernemen Flevoland (SBBF);
 • Ondernemersvereniging De Driehoek Dronten (OVDD);
 • Politie;
 • ROC Friese Poort;
 • Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland (PVO-MN);

De partijen spannen zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Desondanks bestaat er de mogelijkheid dat de inhoud niet volledig of onjuist is. De partijen kunnen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.

Alle rechten van eigendom betreffende deze website en de daarop gegeven informatie liggen bij de partijen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van één van deze partijen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren